O farnosti

FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Již v roce 1327 byly Rakvice připojené k podivínské farnosti.

V letech 1430 až 1434 byla v Rakvicích postavena kaple sv. Ondřeje.

Do roku 1503 zde vykonávali duchovní správu podivínští faráři. Dne 10. ledna 1503 byla místní kaple sv. Ondřeje povýšena na kostel a byla zde zřízena farnost, farářem byl ustanoven Martin Kirchmayer.

V polovině 16. století se v Rakvicích začalo šířit protestanství. Katolickému faráři jménem Albrecht bylo vyhrožováno bitím a vypuzením z fary, a tak musel v roce 1582 odejít. Rakvičtí občané následně přijali za faráře luteránského kněze Jana Černovína. Po něm nastoupil další evangelický farář Jiří Kroměřížský, který je zde připomínán ještě v roce 1622. Dne 13. prosince 1624 byl nekatolický farář do dvou týdnů vypovězen.

Následně byla rakvická farnost zrušena a Rakvice byly opět připojeny k podivínské farnosti. Až v roce 1785 byla v Rakvicích při kostelu sv. Jana Křtitele (zbudovaného na troskách vypálené kaple sv. Ondřeje) zřízena lokálie a prvním lokálním kaplanem se stal Matouš Novosad.

Farnost byla v Rakvicích znovu zřízena až v roce 1859.

Farní budova v Rakvicích

V Rakvicích byla farní budova již v 16. století, ta však kolem roku 1582 vyhořela. Současná fara v Rakvicích (číslo popisné 160) byla postavena až v roce 1789 a v roce 1844 byla rozšířena o jedno patro.

 

Historie duchovní správy od roku 1837

 • 1837 - 1866 - P. František Šuster
 • 1866 - 1883 - P. František Millín
 • 1883 - 1884 - P. Václav Blažek
 • 1884 - 1890 - P. Josef Pták
 • 1890 - 1901 - P. Jakub Kružík
 • 1901 - 1907 - P. Albert Mrázek
 • 1907 - 1908 - P. Gothard Frieb
 • 1908 - 1918 - P. Cyrill Vala
 • 1918 - 1962 - P. Jan Spurný
 • 1962 - 1990 - P. Karel Palata
 • 1990 - 1991 - farnost svěřena týmu 3 kněží Tovaryšstva Ježíšova (P. Stanislav Peroutka, P. Josef Prchal, P. Vojtěch Suchý)
 • 1991 - 1993 - P. Ludvík Bradáč
 • 1993 - 1998 - P. František Alexa
 • 1998 - 2000 - P. Vladislav Dvořák
 • 2000 - 2006 - P. Vlastimil Protivínský
 • 2006 - 2008 - P. Vít Rozkydal
 • 2008 - 2014 - P. Pavel Křivý
 • 2014 administrátor excurrendo R. D. Mgr. Slavomír Bedřich.